Voor de organisatie en financiering van onze activiteiten kunnen we gelukkig rekenen op vele sympathisanten en op ondersteuning van overheden, serviceclubs, bedrijven en privé-personen. Wij zijn hen daar zeer erkentelijk voor.