De welzijnsschakel ’t Ver-Zet-je is opgericht in 2008. Raf Janssen die op dat moment regioverantwoordelijke was voor de Welzijnsschakels (in de provincie) Antwerpen, samen met Vic Cornelissen, Huibrecht Provoost en Jan Leemans en met ondersteuning van OCMW-buurtwerkster Karin Cotteleer hebben de eerste stappen gezet.

Een greep uit de activiteiten die de voorbije 10 jaren zijn opgezet:

  • In het najaar van 2008 hebben we gedurende 4 vormingsavonden het verhaal van 10 mensen in armoede heel aandachtig beluisterd. Het uitgebreide verslag van deze gesprekken is een belangrijk document geworden in de (nationale) politieke actie van Welzijnszorg.
  • Sinds 2009 organiseren we op de laatste zondag van augustus of de eerste zondag van september een uitstap voor de mensen in armoede of MIA's naar een dierenpark en/of pretpark. Telkens namen ruim 75 mensen deel.
  • In 2013, 2014 en 2015 namen we het initiatief om op de dag van de buren een buurtfeest op te zetten; 2 maal op de Venhoef en 1 maal op de kloostersite in Meer.
  • Sinds 2009 slaan OCMW, De Toevlucht, VTI Spijker en ’t Ver-Zet-je de handen in elkaar om op kerstavond een kerstfeest aan te bieden voor 150 MIA's. Dit jaar voor de elfde keer.
  • Vanaf de start van de werking van ’t Ver-Zet-je brengen we op 17 oktober, de Internationale Dag van Verzet tegen Extreme Armoede, de armoedeproblematiek onder de aandacht. We plaatsen een info-stand op de Vrijheid, bieden actiemodellen aan voor de middelbare scholen, nodigen uit om de geknoopte lakens op te hangen, …

De vrijwilligers van ’t Ver-Zet-je ondersteunen ook andere organisaties:

  • Organisatie van de jaarlijkse actie “Soep op de stoep” voor Welzijnszorg
  • Ondersteuning van de vrijwilligers van de Toevlucht bij de maandelijkse voedselbedeling
  • Organisatie van de actie: “Voor ieder kind een Sint” in samenwerking met KWB Wortel

Regelmatig helpen enkele vrijwilligers bij de verhuis van mensen uit de doelgroep.

Knelpunt gedurende de eerste 10 jaren van onze werking was de eindeloze zoektocht naar een eigen stek voor onze werking. Midden 2018 is het ons dan toch gelukt, dankzij de huur van een pand in de Gelmelstraat 50 (de vroegere Oxfam-winkel).
Weliswaar klein, maar toch een ideale uitvalsbasis om tal van nieuwe intitatieven tot ontplooiing te brengen. Onze ontmoetingsruimte De Feftig ging plechtig open in november 2018 en kent steeds meer succes. Getuige hiervan de bijwijlen overvolle Feftig op woensdag en zaterdag en de talloze andere activiteiten die er ondertussen ontplooid worden.