Wat gebeurt er zoal bij ’t Ver-Zet-je?

1. Contacten leggen met kansarmen: tijdens een bezoek aan de buurthuizen Mouterij en Melkerij en de voedselbedelingsmomenten van de Toevlucht (3e zaterdag van elke maand) voor een babbel en/of een luisterend oor. Zo toont men belangstelling voor hun situatie.
Onderlinge contacten worden bevorderd door het organiseren van bv. de Dag van de Buren (mei 2011 en juni 2012 in de Venhoef; een gezellige dag, waar iedereen welkom is, met optredens, kinderanimatie, en een gezamenlijke picknick.

2. Problemen bespreken i.v.m. bv. Arbeid en Inkomen: Er werden in dit verband 3 begeleide groepsgesprekken georganiseerd, waarbij een 8-tal kansarmen uit onze gemeente vrijwillig hun levensverhaal vertelden en lieten noteren. Deze aangrijpende gesprekken werden daarna gebruikt om te trachten, via de politieke beleidsvoering in ons land, oplossingen te zoeken, die moeten leiden tot een menswaardiger leven voor de kansarmen.

3. ’t Ver-Zet-je organiseert ook jaarlijks een daguitstap per autobus (Planckendael, Bokrijk, Puyenbroek, Blankenberge, Olmense Zoo). Voor een aantal kansarmen uit onze gemeente is dit een uitzonderliijke kans om, op een voor hen betaalbare manier, een leuke dag te beleven.

4. ’t Ver-Zet-je werkt ook samen met lokale en regionale diensten: zo hebben wij onze diensten aangeboden aan het OCMW om vooral praktische hulp te bieden bij bepaalde “niet dringende situaties” bv. vervoer naar dokter / ziekenhuis, helpen bij verhuisproblemen, meegaan met iemand naar het gerecht e.d.
Samenwerking ook met De Toevlucht (vrijwilligers v.d. Evangelische kerk in de Karel Boomstraat); zij delen maandelijks voedselpaketten uit aan kansarmen, die daarvoor in aanmerking komen.
Ook dit jaar wordt er weer samengewerkt om, voor de plaatselijke minderbedeelden, een voor hen betaalbaar en gezellig kerstdiner te organiseren op kerstavond.

5. Een paar keer per jaar komt ’t Ver-Zet-je ook naar buiten om actie te voeren voor de projecten van Welzijnszorg. Zo komen we elk jaar op 17 oktober in het straatbeeld i.v.m. De dag van verzet tegen extreme armoede. Ook de jaarlijkse actie “Soep op de Stoep” wordt door ’t Ver-Zet-je mee ondersteund.

Partners