Welzijnsschakel 't Ver-Zet-je

’t Ver-Zet-je is de naam van de Hoogstraatse Welzijnsschakel. Een vereniging binnen Welzijnszorg die in eigen omgeving initiatieven wil nemen, om in onze soms harde wereld, met veel vooroordelen en misvattingen, de groep kansarmen, “kansen” te geven; zodat ook zij, samen met niet-armen, menswaardiger en gelukkiger zouden kunnen samenleven.

Arme mensen willen wel uit de armoede ontsnappen, maar wegens allerlei omstandigheden (ziekte, familietoestanden, werkeloosheid,e.a.…) geraken ze niet uit de miserie. Vaak kunnen ze met hun problemen nergens terecht, worden afgescheept en geraken sociaal uitgesloten.

In een Welzijnsschakel steken mensen in armoede en niet-armen, de koppen bij elkaar en zoeken naar mogelijkheden, om te ontsnappen aan sociale uitsluiting. Vrijwilligers (mannen en vrouwen) willen er tijd maken voor kansarmen, en samen met hen op weg gaan, zodat “tussenschotten” tussen armen en niet-armen mettertijd verdwijnen. Dank zij WELZIJNSSCHAKELS krijgen mensen met een beperkt inkomen, meer kansen, op het vlak van o.a. cultuur, vorming, vrije tijd en vakantie.

Ja, ook in Hoogstraten zijn er mensen die in armoede leven.

Vanuit de buurtwerking Mouterij (in Hoogstraten) en Melkerij (in Meerle) is het idee ontstaan, om voor de fusiegemeente Hoogstraten, een overkoepelende Welzijnsschakel op te richten. Dit gebeurde tijdens de zomermaanden van 2008. Een 10-tal mensen (armen en niet-armen, vrijwilligers en beroepskrachten) engageerden zich, om de “strijd” aan te gaan, tegen de sociale ongelijkheid in eigen omgeving. Als naam koos men “’t Ver-Zet-je”. Een naam met een dubbele betekenis: mensen die zich willen “verzetten” tegen armoede, en, mensen die temidden van al hun miserie, ook wel eens behoefte hebben aan een “verzetje”

Je kan hier onze voorstellingsfolder met contactgegevens bekijken.

logoverzetje1.jpg

Partners